Жіночий портрет

5
Жіночий портрет

Жіночий портрет. 1912

(Кондратьєва?). Полотно, олія. 81х110

Унизу праворуч авторський підпис: «Г Цисс 1912»

Походження: Придбано у 1970 р. у Прокоф’єва Леоніда Олександровича

(Ж-513)

Female Portrait. 1912 (Kondratieva?)

Canvas, oil. 81×110

At the bottom right, the author’s signature: “G. Tsiss 1912”

Provenance: Purchased in 1970 from Prokofiev Leonid Alexandrovych

(Zh-513)