Виставка сучасного мистецтва

203

Жанр реді-мейд, вигаданий Марселем Дюшаном ще на початку ХХ ст., стверджував новий погляд на річ і речевість. Ідея реді-мейд полягала у тому, щоб змінити сприйняття об’єкта і ставлення до нього за рахунок зміни його оточення.  Звичайна річ у незвичайних для неї умовах перетворюється на арт-об’єкт. Як і в будь-якому напрямку інсталяції, об’єкт реді-мейд сприймається кожним глядачем унікально, породжуючи нові асоціації, думки, невластиві в звичайному житті ідеї.
Провокація, розширення гранічних сфер суспільства, чи спостерігання за тим, що відбувається, коли порушуються певні табу, — всі ці речі стимулювали креативність учасників проекту.
Офіційне відкриття виставки відбудеться о 17.00, до цього часу, з 16.00 є можливість ознайомитись з єкспозицією виставки для того, щоб сформувати особисте бачення, яке згодом, в процесі спілкування з митцями, можна порівняти з концепціями та ідеями, якi вклали автори у власнi твори.