Виставка студентів та викладачів ЛНУ

134
Виставка творчих робіт викладачів і студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і кафедри дизайну Навчально-наукового інституту мистецтв ДЗ “Луганський університет імені Тараса Шевченка”

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва працює в
Полтаві з 2015 року. Усі викладачі кафедри працюють очно зі студентами в професійно облаштованих майстернях, які знаходяться за адресою Державного прапора, 3, а. За цей час з ініціативи керівництва інституту та викладачів було проведено багато цікавих заходів і художніх виставок. Здобувачі мають змогу отримати дипломи бакалавра та магістра за освітніми програмами: «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Середня освіта. Образотворче мистецтво».
На кафедрі працюють:
Дігтяр Наталія Миколаївна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка
кафедри, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, художниця; створює роботи в техніці малярства на склі. Активно працює над впровадженням в навчальний процес різних видів українського декоративно-прикладного мистецтва, організовує навчальну та позанавчальну роботу на кафедрі.
Ароян Артур Сарґісович – кандидат архітектури, доцент кафедри, член Національної спілки фотохудожників України, краєзнавець, член пам’яткоохоронної організації «Збережемо Полтаву». Досліджує сучасне українське мистецтво і заохочує студентів до активної учасні в громадському та мистецькому житті міста.
Трегубов Костянтин Юрійович – кандидат архітектури, доцент кафедри, член
Національної спілки архітекторів України, архітектор, спеціаліст з 3-Д друку. Архітектор, має в своєму арсеналі багато творчих проєктів, пов’язаних із сучасною розбудовою міста Полтави. Розвиває креативне мислення студентів.
Гуржій Інна Анатоліївна – старша викладачка кафедри, членкиня Національної спілки фотохудожників України, художниця-керамістка – яскрава представниця полтавської художньої школи, яка у своїй творчості художньо-переосмислює й модернізує українські традиції та орнаментику. Сюжети її творів глибоко осмислені й торкаються сучасності.
Коршунов Дмитро Олександрович – старший викладач, відомий полтавський
скульптор. Працює в галузі станкової та монументальної скульптури, автор багатьох скульптур та пам’ятних знаків, учасник творчих конкурсів та художніх виставок. Як викладач формує у студентів теоретичні знання, практичні навички з основних закономірностей і формотворчих принципів скульптурного мистецтва.
Соболєвський Олексій Валерійович – відомий в Україні та за її межами художник-графік, аквареліст. Твори художника знаходяться в музеях України, приватних колекціях Чехії, Польщі, Німеччини, Австрії, США та багатьох інших країнах. У своїй педагогічній діяльності надає перевагу індивідуальній роботі зі студентами.
Болюх Микола Федорович – український художник, графік, живописець. У своєму доробку має багато живописних творів, монументально-декоративних робіт, розписів храмів, рекламних та поліграфічних творів; розробляє плакати та ілюструє книги. У викладанні професійних дисциплін застосовує цікаві та неординарні методи навчання студентів,
Мікеладзе Нато Гелаївна – викладачка, художниця-живописиця, ілюстраторка; художня редакторка видавництва «Маґура». У своїй роботі прагне відкривати сильні сторони студентів, допомагає їм знайти власну пластичну мову подачі художніх творів.
Поліщук Татяна Володимирівна – викладачка, живописиця-станковістка. Учасниця виставок міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Пропагуює академічний підхід у викладанні фахових дисциплін на перших курсах; пропонує студентам різні цікаві стилістично-пластичні підходи у створенні авторських творчих композицій на старших курсах.
На звітній виставці представлені творчі, учбові, бакалаврські та магістерські твори
студентів та випускників кафедри. Молоді художники обирають для своїх творів теми, що відображають їхні думки та переживання. Багато творів студентів присвячені темі війни та любові до України.
Місія кафедри дизайну – формування нових поколінь креативних, компетентних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну. Випускники кафедри мають можливість реалізувати свої знання та вміння в широкому спектрі напрямів мистецько-творчої та проєктної діяльності: технічний дизайн, рекламно-інформаційні агенції, Web-дизайн, поліграфічна діяльність, видавництво, фотостудії, центри творчості, художні студії. Здобувачі мають змогу отримати дипломи бакалавра та магістра за освітньою програмою:  «Графічний дизайн».
 На кафедрі працюють:
Костюк Ольга Петрівна – кандидатка філософських наук, доцентка, завідувачка кафедри. Сфера наукових інтересів спрямована на розв’язання актуальних проблем філософського, культурологічного та мистецтвознавчого дослідження дизайну у царині сучасної освіти: філософія дизайну, STEАM-освіта, проблеми проєктно-творчого мислення у дизайні, семіосфера дизайну в просторі сучасності, естетизація освітнього середовища.
Борисов Вячеслав Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Сфера наукових інтересів: історія дизайну, науки і техніки; історія каліграфії; дизайн національної валюти; військова баталістика; дослідження впливу національних культур на змістову і візуальну складові коміксів.
Борисова Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент. Коло науково-дослідної роботи націлено на: вивчення особливостей опанування растровими і векторними графічними редакторами майбутніми фахівцями графічного дизайну; дослідження User Experience дизайну; цифрового живопису.
 Божинський Назар Іванович – кандидат архітектури. Сфера наукових інтересів: дизайн предметно-просторового середовища, традиційна народна архітектура, екологічне житло, вернакулярна архітектура. Захоплення – скульптура, живопис, графіка, виконавець традиційної музики та майстер музичних інструментів, традиційного текстилю.
Гетьман Оксана Павлівна – старший викладач, аспірант. Досліджує формування колористичної компетентності у майбутніх дизайнерів. Коло інтересів обумовлено опрацюванням та викладанням ОК «Основи композиції та кольорознавство», «Основи формоутворення та макетування», «Біоніка у графічному дизайні».
Лукафейник Надія Олегівна – викладач, практикуючий дизайнер, ілюстратор. Сфера наукових інтересів спрямована на розв’язання актуальних проблем дизайну міського середовища, дизайн інтер’єрів, етнодизайну, вивчення етнічної складової художньої мови сучасного українського дизайну.
На звітній виставці демонструються творчі здобутки викладачів кафедри та студентів. Роботи представлені у різних техніках: комп’ютерна графіка, оригінальна графіка, змішана техніка, ін.