Кольоровий світ дитинства: захоплюйся, малюй, твори!

373
16 травня у залі дитячої творчості імені Саші Путрі відкрито виставку робіт учнів 4-5 класів приватного навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа» Оксани Данько під назвою «ЗАХОПЛЮЙСЯ!  МАЛЮЙ!  ТВОРИ!»
«Дошкільний навчальний заклад-спеціалізовану школу» Оксани Данько – перший ліцензований дошкільний заклад на Полтавщині, який отримав право надавати освітні послуги ще 2003 року. А починалось усе далекого 1999-го у невеличкій двокімнатній квартирі сім’ї Данько, яка за короткий час перетворилась на світлі ігрові кімнати з спортивним комплексом і поличками для іграшок, ліжками для денного сну і т.п. Оксана Данько на той час вже мала вищу педагогічну освіту, досвід роботи вихователем (17 років). На початку роботи міні-дитсадка вона виконувала роботу вихователя, муз керівника, фізрука і т.д.
В 2012 році  ПНВК «ДНЗ-СШ» Оксани Данько пройшов державну атестацію з відзнакою. За результатами загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України» заклад був нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток освіти та виховання підростаючого покоління і внесений до книги «Флагмани освіти і науки України». Директор Данько Оксана Іванівна отримала відзнаку «Флагман освіти і науки України». Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» нагородила заклад Дипломом якості: «За якість послуг, новаторство ідей та забезпечення високого рівня навчального процесу».
Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Законів України, Статуту та Ліцензії. У закладі функціонує 3 дошкільні групи, 4 класи початкової школи та в 2017/2018 навчальному році розпочала свою роботу середня школа, особовий склад якої налічує 30 людей, 20 з яких – педагоги. Вони є особливим надбанням закладу – професійні, високоморальні, дружні.
Навчально-виховний процес в обох підрозділах спрямовано на інтенсивний розвиток дитини та поглиблене вивчення англійської мови.
Головними пріоритетами роботи ПНВК «ДНЗ-СШ» Оксани Данько є:
  1. Створення умов для всебічного розвитку особистості кожної дитини, виховання у дітей любові до розумової праці.
  2. Збереження і зміцнення здоров’я дітей за рахунок зниження травмуючих факторів навчально-виховного процесу через використання передових педтехнологій та забезпечення динамічного рухового режиму на заняттях і роботу в режимі «зорових горизонтів», використання офтальмологічних тренажерів.
  3. Виховання любові до фізкультури, загартування, засвоєння навичок здорового способу життя, навичок етикету.
  4. Вихованні любові до України, чеснот українського народу, патріотизму.
З метою урахування індивідуальних особливостей дитини та рівня її розвитку в основу навчально-виховного процесу покладено психолого-педагогічну діагностику.Завдяки цьому забезпечується неформальне ставлення до розвитку особистості дитини. Цьому сприяє вся система навчально-виховного процесу, одним з елементів якого є зошити спостережень. В них кожні 3 місяці фіксується рівень розвитку сильної та дрібної моторики, пізнавальних функцій, мовлення, взаємодії з оточуючими, самообслуговування. Крім того, у молодших школярів простежуються зміни у формуванні навичок у навчанні і спілкуванні, особистісному розвитку.
У цей зошит педагоги заносять свої спостереження за дитиною, а психолог – результати досліджень, відбувається своєрідний обмін інформацією про дитину. Індивідуальні картки розвитку відповідають програмі розвитку дитини відповідного віку і змінюються з року в рік. За результатами аналізу роботи педагогів проводяться психолого-педагогічні консиліуми не рідше 3 разів в рік, за потребою – частіше. Завдяки зошитам спостережень корекція розвитку дитини відбувається вчасно і протягом всього перебування її в закладі, психологічний супровід навчально-виховного процесу стає дійсно індивідуальним, допомога педагогам – конкретною.
У комплексі забезпечено можливість для творчої самореалізації дітей у різних видах діяльності, виховання спрямовано на їх психічний розвиток та формування особистості.
Школа повного дня дає можливість раціонального використання часу протягом дня, виконання домашніх завдань під керівництвом професійних педагогів, значною мірою полегшує емоційне та фізичне навантаження на дитину. Матеріальна база і забезпеченість вузькими спеціалістами дозволяє проводити систематичну гурткову роботу (7 гуртків).
У закладі створені умови для забезпечення активної позиції учнів у вихованні: відносини між педагогами і вихованцями будуються на довірі і взаємоповазі, дітям надається можливість випробовувати себе у різних видах діяльності, реалізувати свої здібності і нахили.
Навчально-виховний процес в дошкіллі і початковій школі спрямований на забезпечення моторної, чуттєвої, емоційної і креативної природи дитини, на виховання у неї любові до розумової праці.
Форми роботи з дітьми різні і часто нетрадиційні, на озброєнні педагогічного колективу передові педагогічні ідеї різних часів.
Ідеї  М. Монтессорі сучасні і до сьогодні.
В роботі з дошкільниками педколектив закладу виходить з того, що процеси мовлення тісно пов’язані з дрібною моторикою – підготовкою руки до письма та процесом читання, тому в нашому закладі постійно проводиться робота з розвитку дрібної моторики – конструювання, ліпка, малювання, робота з бісером, аплікація, ігри М.Монтессорі тощо.
Цікавим для дітей та ефективним у навчанні, але менш відомим, є впровадження матеріалів М.Монтессорі в школі. Вони використовуються на уроках математики, починаючи з першого класу. Застосування Монтессорі-матеріалів на уроках є найпродуктивнішим методом засвоєння державної програми. Вони доречні на будь-якому етапі уроку (закріплення, повторення, вивчення нового матеріалу) і дають змогу застосувати їх як індивідуально, так і фронтально. Діти із задоволенням працюють не тільки на уроках, а й у другій половині дня, навіть у вільний час.
Впровадження міні-занять «графічне малювання» для молодших груп і «графічне письмо» для середньої і старшої груп за методикою Р.Штайнера дозволили вдосконалити підготовку руки дитини до письма і зробити її різноманітною,  цікавою і продуктивною.
Підготовка до читання починається з трьох років і проводиться за системою М.Зайцева. Всі дошкільні групи і 1 клас забезпечені комплектами кубиків, таблиць Зайцева.
Для повноцінного мовленнєвого розвитку вихователі використовують рекомендації логопеда. Особливо важливими є формування мовленнєвого дихання; відповідні вправи вихователі проводять на початку будь-яких занять з мовлення. Для дітей молодших груп логопед проводить пропедевтичні заняття двічі на  тиждень. Для дітей старшої та середньої груп проводяться індивідуальні корекційні заняття.
Розвитку пізнавальної активності та розширенню енциклопедичних знань сприяє робота з картками за методикою Г.Домана. При цьому враховується позиція японського вченого М.Шичида про необхідність завантаження роботою «правого мозку» у сучасної дитини – сприяння розвитку образного мислення на високому емоційному рівні, подача інформації дискретно і швидко тощо…
Набір карток Г.Домана (всього 123 серії) дозволяє ознайомити дітей зі світовими шедеврами образотворчого мистецтва, скульптури, представниками флори і фауни, шедеврами зодчества, явищами природи тощо.
Активне залучення дошкільників до театралізованої, художньо-мовної, зображувальної та музичної діяльності сприяє виникненню в дітей емоцій захоплення, натхнення, радості, задоволення собою від виконання улюбленої справи, підвищення самооцінки.
Винахідливість, творчий підхід до будь-якої співпраці з дітьми, уміння побачити зернину творчості – такі риси педагогів закладу створюють атмосферу зацікавленості в середовищі дітей. Матеріальною основою забезпечення цього напряму є наявність у кожній групі великого арсеналу розвиваючих ігор Нікітіних, настільно-друкованих ігор, центрів сюжетно-рольової гри, наборів предметів для багатофункціонального використання, центрів експериментально-дослідницької роботи тощо.
Весь навчально-виховний процес налаштований на отримання дітьми радості і задоволення від своєї діяльності. Це стимулює будь-яку дитину  до позитивного сприйняття себе, віри у свої можливості. Крім того, педагоги налаштовані на збереження гармонії емоцій та інтелекту дитини, що є запорукою цілісності особистості в майбутньому.
Педагоги працюють не тільки над вдосконаленням навчального процесу, а й над зниженням його фізіологічного навантаження, збереженням здоров’я дітей під час навчання. Всі школярі працюють за конторками, які змінюються зі зрістом дитини. Використовується динамічний руховий режим – діти по черзі працюють за конторками і за партами, в кожному класі є офтальмотренажери, завдяки яким зір відпочиває і укріплюється. Продуктивність розумової праці підвищується, а втомлюваність знижується.
У закладі створена і успішно працює система фізкультурно-оздоровчої роботи: заняття з фізкультури відповідно до програм, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, спортивні розваги, свята, рухливі та спортивні ігри в групі та під час прогулянок. У ПНВК «ДНЗ-СШ» О.Данько створені відповідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням віку, стану здоров’я, самопочуття, індивідуального рівня психофізичного стану дітей.
У систему фізкультурно-оздоровчої роботи входять загартовуючі та оздоровчі процедури. Дошкільники обливають холодною водою руки і ноги, бігають босоніж.  Школярі обливаються холодною водою на вулиці цілий рік. Види загартування погоджуються з батьками. Аналіз рівня захворюваності за останні 4 роки доводить позитивний вплив загартовуючих процедур на здоров’я дітей.
Традиційно в ПНВК проводяться загальношкільні заходи. Серед них – театралізовані українські свята: «Осінній ярмарок», «Козацькі розваги», «Вечорниці», туристичні походи, присвячені Дню визволення Полтави та Дню захисту дитини і т.п. Після закінчення школярами 1 класу проводиться Бенефіс Першокласника. Крім того, учні активно відвідують позашкільні навчальні заклади, музичні та спортивні школи Полтави. Діти ПНВК «ДНЗ-СШ» О.Данько з 2011 по 2016 роки отримали 24 нагороди і дипломи за участь у конкурсах зі спортивних танців, художньої гімнастики, фігурного катання, шахів, тхеквондо, гімнастики. Діти неодноразово ставали лауреатами Всеукраїнських, дитячих міжнародних конкурсів піаністів.
Забезпечити повноцінний навчально-виховний процес можуть тільки творчі і відповідальні педагоги. Крім ретельного підбору кадрів ведеться постійна робота по вдосконаленню педагогічної майстерності кожного педагога, стимулюються пошуки власних педагогічних прийомів і наробок.
Діяльність кожного члена колективу дуже відкрита, пізнавальна активність педагогів висока, тому колектив має педагогічні наробки, кожен педагог – цікава, творча особистість. Педагогів легко «підняти» на роботу на «круглому столі», «мозковому штурмі», «діловій грі», вони з інтересом ставляться до діагностики і рефлексії.
У роботі педколективу поширені колективні форми роботи. Так, педради, психолого-педагогічні семінари проходять, як правило, у вигляді ділових ігор, круглих столів, диспутів, пізнавальних екскурсій, туристичних походів тощо.
У кожній групі та класі створено осередки художньо-естетичної діяльності для самостійної праці дітей. Таке обладнання допомагає педагогам виховувати у школярів та дошкільнят естетичний смак, спостережливість, уяву, увагу. Ізостудія забезпечена методичною літературою, 44 книгами із серії «Художники світу», повними наборами альбомів зі зразками видів народного українського мистецтва, мольбертами та необхідним оснащенням.
Уроки образотворчого мистецтва та трудового навчання в закладі проводить талановитий та досвідчений художник Федак Алла Анатоліївна, під керівництвом якої  вже 3-ій рік поспіль діти вивчають усі напрямки образотворчого мистецтва – декоративний, реалістичний, орнаментальний, фантазійний та авангардний.
Діти займаються творчістю захоплено, їх доробки вражають яскравістю кольорів та безмежною фантазією, нестандартним поєднанням різних технік, особливим емоційним забарвленням.
Окрім незабутніх вражень про свою, для більшості – першу виставку, від адміністрації Художнього музею школярі отримали відзнаки.