Положення про щорічну міську премію імені Миколи Ярошенка

149
Положення
про щорічну міську премію імені Миколи Ярошенка
І. Загальні положення
Ім’я видатного полтавця, художника-передвижника Миколи Олександровича Ярошенка (1846-1898) назавжди пов’язане з історією створення Полтавського художнього музею (нині Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка).
Митець залишив у спадок рідному місту колекцію своїх творів, які стали основою зібрання музею, відкритого 27 квітня 1919 р. Роботи художника та відповідні архівні джерела відображають його вплив на мистецьке життя Полтави та Полтавщини, засвідчують захоплення художника українською природою, побутом, архітектурою та історією.
Засновником щорічної міської премії імені Миколи Ярошенка (далі — Премія) є Полтавська міська рада. Організаторами Премії є Департамент культури, молоді та сім’ї Полтавської міської ради та Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка.
Головна ідея премії – вшанування пам’яті художника-передвижника Миколи Ярошенка.
ІІ. Основні завдання
Основними завданнями Премії, заснованої у 2010 році, є підтримка розвитку мистецтва, заохочення митців за визначні досягнення в галузі образотворчого мистецтва, стимулювання творчого потенціалу діячів науки і культури, залучення представників громадськості до участі в розбудові музею, пошук та відкриття молодих талантів.
Премія присуджується за високі творчі здобутки, які утверджують гуманістичні й національні ідеали рідної Батьківщини, духовні та культурні цінності українського народу та становлять вагомий внесок у розвиток культурного життя Полтави і Полтавщини.
Номінації Премії окреслюють коло інтересів та сферу діяльності М.О.Ярошенка на ниві мистецтва.
Премія присуджується в семи номінаціях:
  1. Образотворче мистецтво. Живопис.
  2. Образотворче мистецтво. Графіка.
  3. Образотворче мистецтво. Скульптура.
  4. Громадська діяльність (організація і проведення мистецьких акцій).
  5. Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва.
  6. Сприяння розвитку Полтавського художнього музею (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка та поповненню музейних колекцій.
  7. Дебют року. Кращий із створених молодими художниками, вперше оприлюднений твір образотворчого мистецтва.
ІІІ. Номінанти Премії
Порядок і термін подання документів та матеріалів на здобуття Премії оголошується на офіційному сайті Полтавської міської ради.
Конкурс є відкритим для митців, науковців, діячів культури та мистецтва, меценатів віком від 18 років.
Пропозиції про присудження Премії вносять державні органи, органи місцевого самоврядування, заклади культури, творчі спілки, національно-культурні та культурно-просвітницькі товариства. Твори та праці, висунуті на здобуття Премії, подаються до Журі разом із листом-клопотанням організації, що їх висуває. У листі-клопотанні зазначається прізвище, ім’я та по-батькові номінанта, короткі відомості про його навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення, а також назва і час створення поданих на конкурс творів (праць), місце їх експонування чи публікації.
Прийом конкурсних робіт відбувається протягом року до 5 жовтня в Полтавському художньому музеї (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка за адресою: 36020 м. Полтава, вул. Європейська,5.
Твори, подані на конкурс, крім призових, повертаються авторам.
ІV. Журі Премії
З метою розгляду конкурсних робіт утворюється Журі щорічної міської премії імені Миколи Ярошенка (далі – Журі). Персональний склад Журі затверджується розпорядженням міського голови на поточний рік.
Організаційною формою роботи Журі є засідання, які скликає та проводить його голова. Засідання Журі вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 його складу.
Рішення Журі приймаються шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Журі є вирішальним.
Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Журі.
З 5 жовтня по 26 листопада відбувається оцінювання конкурсних робіт. Підсумкове обговорення відбувається на останньому засіданні Журі.
V. Фінансове забезпечення Премії
Розмір грошової винагороди з урахуванням всіх податків та зборів становить у кожній номінації по одному лауреату Премії по дев’ять тисяч гривень.
Загальна сума Премії становить шістдесят три тисячі гривень.
Суми призначених грошових винагород з урахуванням всіх податків та зборів в обов’язковому порядку вказуються в протоколі засідання Журі.
Фінансування премії здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетними асигнуваннями на відповідний рік по Міській програмі розвитку культури та мистецтва м. Полтава.
VІ. Нагородження
Нагородження приурочується до річниці від дня народження Миколи Ярошенка.
Особам, яким присуджено Премію, вручають Диплом лауреата, грошову винагороду та срібну пам’ятну медаль.
Церемонія вручення Премії відбувається в Полтавському художньому музеї (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка (перша декада грудня).