Пам’яті Опанаса Сластьона

181
Пам’яті Опанаса Сластьона (1855-1933)
Опанас Георгійович Сластьон – видатна постать в українському культурному просторі. Класик національного живопису, першокласний майстер графічного малюнку, архітектор і мистецтвознавець, дослідник і педагог. Створені ним ілюстрації до історико-героїчної поеми Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки» стали першим в історії мистецтва художнім оформленням творів Великого Кобзаря. Вихід у світ видання цього ілюстрованого твору в 1886 році був значним явищем, впевненою презентацією існування національної української культури. «Сластіонові образи «Гайдамаків» розвіяли усякі сумніви щодо можливости й потрібности окремого українського мистецтва; вони ствердили, що те мистецтво вже існує. …» – писав син художника, Юрій, у далекому Денвері (Канада) у статті «Артист маляр Опанас Сластіон. Перший ілюстратор Шевченка. До сторіччя з дня народження мистця та 70-річчя видання ілюстрованих ним «Гайдамаків» Шевченка». [1]
Сюжетом до шевченківського твору слугували справжні історичні події, пов’язані з народним повстанням 1768 року на Правобережній Україні проти польської шляхти на чолі з Залізняком та Гонтою, відомим як Коліївщина. Поема була написана у визначному в житті автора 1838 році та присвячена мистецтвознавцю й історику мистецтва Василю Івановичу Григоровичу, який брав активну участь у звільненні Шевченка з кріпацтва. Вперше окремим виданням твір було опубліковано 1841 року у Санкт-Петербурзі. В передмові відомого українського історика Дмитра  Яворницького до видання 1886 року вказано, що окремим друком «Гайдамаки» виходили також у 1861, 1875 роках. Крім того, твір входив до всіх видань «Кобзаря», яких було здійснено за період з 1844 по 1885 дванадцять разів у типографіях різних міст у різних країнах. Поезія Шевченка звучала польською, німецькою, чеською, болгарською, сербською та іншими мовами.
Видання «Гайдамаків» 1886 року з ілюстраціями Опанаса Сластьона вийшло у світ в петербурзькій друкарні книговидавця О. Суворіна. Воно мало вигляд альбому великого формату з аркушами найкращої якості. Самі малюнки, а це 14 великих та 35 малих графічних композицій, було надіслано для якісного репродукування до найкращих фотоательє Відня. Наклад становив понад сім тисяч примірників. Про вихід книжки  повідомляли  газети Петербургу, Києва, Львова. На подію відгукнулися відомі письменники, культурні діячі, серед яких І. Франко, В. Горленко.
Глибокі знання з історії, етнографії, вдумливий підхід художника до інтерпретації поетичних рядків через візуальні образи допомогли йому у створені чудових ілюстрацій, які гармонійно поєдналися з текстом. Сластьону вдалося передати у малюнках багатогранний настрій поеми, її епічні моменти, велич, тонкий ліризм, трагедію, національний колорит.
У зібранні Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка зберігається один з примірників  цього рідкісного видання. Він надійшов до фондів у 1961 році.
Література
  1. Ханко В.М. Опанас Сластьон. – Харків: Видавець Олександр Савчук, 2022. – С. 239.

 Матеріал підготувала Марина Салюк