Щорічна міська премія імені М. Ярошенка

80

ПОЛОЖЕННЯ про щорічну міську премію імені М. ЯрошенкаМикола Олександрович Ярошенко

І. Загальні положення

Ім’я видатного полтавця художника-передвижника Миколи Олександровича Ярошенка назавжди пов’язане з історією створення Полтавського художнього музею (27 квітня 1919 року). Митець залишив у спадок рідному місту збірку своїх творів. Роботи художника та відповідні архівні джерела відображають його вплив на мистецьке життя Полтави та Полтавщини, засвідчуючи захоплення українською природою, побутом, архітектурою та історією.

Засновником щорічної міської премії імені М. Ярошенка (надалі – Премія) є  Полтавська міська рада. Організаторами Премії є управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради та Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка.

Головна ідея Премії – пошанування творчості художника-передвижника М.О. Ярошенка.

ІІ. Основні завдання

Основним завданням Премії, заснованої у 2010 році, є виявлення і підтримка молодих митців, сприяння естетичному та мистецькому вихованню молодої особистості на творах класиків образотворчого мистецтва, заохочення молоді до вивчення його мистецької спадщини.

Премія присуджується за високі творчі надбання, кращі здобутки, які утверджують гуманістичні й національні ідеали Батьківщини, духовні та культурні цінності українського народу, та є вагомим внеском у розвиток національно-культурного життя Полтави та Полтавщини.

      Премія присуджується у наступних номінаціях:

  1. Образотворче мистецтво: живопис.
  2. Образотворче мистецтво: скульптура.
  3. Образотворче мистецтво: графіка.
  4. Громадська діяльність (організація і проведення мистецьких акцій).
  5. Наукові праці та дослідження в області мистецтва.
  6. Сприяння розвитку музею та поповненню колекції Полтавського художнього музею  (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка.

 

ІІІ. Номінанти Премії

Порядок і термін подання документів та матеріалів на здобуття Премії оголошується в засобах масової інформації.

Конкурс є відкритим для митців, науковців та меценатів віком від 18 років.

Пропозиції про присудження Премії вносять державні органи, органи місцевого самоврядування, заклади культури, творчі спілки, національно-культурні та культурно-просвітницькі товариства. Праці, висунуті на здобуття Премії, подаються до Журі разом із листом-клопотанням організації, що їх висуває. У листі-клопотанні зазначається: прізвище, ім’я та по батькові  авторів, назва чи зміст праці, час її створення, місце публікації чи оприлюднення.

Разом з конкурсними роботами подаються документи та матеріали:

  • копія паспорта та ідентифікаційного коду
  • твори образотворчого мистецтва, які засвідчують високий художній рівень виконання, опубліковані наукові розробки та дослідження, інформаційні довідки, фото- або відеоматеріали проведених мистецьких акцій, публікації в ЗМІ.

Прийом конкурсних робіт відбувається протягом року до 1 листопада у Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв)  імені Миколи Ярошенка за адресою: 36000  м. Полтава, вул. Європейська, 5.

Твори, подані на конкурс, крім призових, повертаються авторам.

ІV. Журі Премії

З метою розгляду конкурсних робіт утворюється Журі щорічної міської премії імені М.Ярошенка (надалі – Журі). Голова Журі – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Секретар Журі – директор Полтавського художнього музею (галерея мистецтв) імені М.Ярошенка.

До складу Журі включаються представники управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, обласної організації Національної спілки художників України, вищих навчальних закладів, діячі культури та мистецтва міста Полтава, представники засобів масової інформації тощо.

Персональний склад Журі затверджується розпорядженням міського голови на поточний рік.

Організаційною формою роботи Журі є засідання, які скликає та проводить його голова. Засідання Журі вважається правомочним, якщо на ньому присутні  2/3 його складу.

Рішення Журі приймаються шляхом відкритого голосування. У разі  рівного розподілу голосів голос голови Журі є вирішальним.

Рішення Журі  оформлюється протоколом, який  підписується головою та усіма присутніми на засіданні членами Журі.

Обговорення кандидатур, висунутих на здобуття Премії, відбувається на  засіданні Журі і визначаються лауреати Премії.

  1. Фінансове забезпечення конкурсу

Розмір грошової винагороди визначається виходячи з коштів, передбачених бюджетними асигнуваннями на відповідний рік по програмі розвитку культури м. Полтава.

Для кожної номінації встановлюються грошові винагороди, розміри яких визначаються рішенням Журі. У кожній номінації присуджується лише одна Премія.

Кошти для нагородження лауреатів виділяються рішенням виконкому.

Суми призначених грошових винагород в обов’язковому порядку вказуються в протоколі засідання Журі.

VІ. Нагородження

Нагородження приурочується до річниці від дня народження Миколи Ярошенка.

Особам, яким присуджено Премію, вручають диплом і грошову винагороду. Церемонія вручення Премії відбувається в Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка під час відкриття щорічної традиційної фондової виставки (І декада грудня).

Рішення Журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації після церемонії нагородження.