Портрет Ірини Михайлівни Персіянової (дружини художника П.М. Горобця)

11
Портрет Ірини Михайлівни Персіянової (дружини художника П.М. Горобця). 1931. Папір, олівець. 64х49 Походження: Придбано у 1977 р. у Цвєткової Іраїди Петрівни (Гр-687)

Портрет Ірини Михайлівни Персіянової (дружини художника П.М. Горобця)

1931. Папір, олівець. 64х49

Походження: Придбано у 1977 р. у Цвєткової Іраїди Петрівни

(Гр-687)

Portrait of Iryna Mykhailivna Persiyanova (the artist P.M. Gorobets`s wife)

1931. Paper, pencil. 64×49

Provenance: Purchased in 1977 from Tsvetkova Iraida Petrivna

(Gr-687)