Абстракція в мистецтві Харкова

121
В рамках освітньої програми виставкового проєкту “ЛІТА” Олександра Судакова

Мархайчук Наталія Віталіївна
кандидат мистецтвознавства, доцент
1998—2000 – працювала викладачем у Хмельницький гуманітарно-педагогічній академії.
У 2000 році вступила до аспірантури Харківської державної академії дизайну і мистецтв. З 2001 по 2018 працювала у ХДАДМ на кафедрах теорії та історії мистецтва, українознавства (у 2007—2009 рр. виконувала обов’язки вченого секретаря ХДАДМ, у 2014—2017 – зав. кафедри українознавства).
Одночасно працювала провідним науковим співробітником Харківського науково-методичного центру Охорони культурної спадщини (мистецтвознавець відділу Зводу пам’яток).
В Харківській державній академії культури з 2015 року (на кафедрі мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, за сумісництвом). Від 2018 – доцент кафедри телебачення ХДАК.
З 2019 р. доцент кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років.
Член спеціалізованих вчених рад К 64.109.01 (ХДАДМ, м. Харків; 2008–2017) та К 26.807.03 (КНУКМ, м. Київ; від 2015). Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.
Мархайчук Н.В. – член Харківської організації Спілки художників України. Виступала організатором, співкуратором творчих проектів, фестивалів, серед яких «Перша обласна виставка абстрактного, нефігуративного та безпредметного мистецтва» (Харків, ХО СХУ, 2017); «Місто ХА: Харків Авангардний: Проект-дослідження» (Київ, НХМУ – Харків, МГ, 2017 / 2018), «Золотий кадр (Харків, ХДАК, 2018)» та ін.
Викладає дисципліни «Аудіовізуальне мистецтво в сучасному культурному просторі», «Авангард у візуальному мистецтві ХХ сторіччя», «Українське візуальне мистецтво».
Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій.