Всеукраїнська науково-практична конференція

114
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Місія музею ХХІ століття”, присвяченій 100-річчю Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, яка відбудеться 14-15 травня 2019 р. на базі Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка.
Конференція проходитиме в рамках ювілейних заходів музею. За мету ставиться спроба аналізу сучасного стану музейного життя, ролі і місця музеїв в процесах світової глобалізації та духовно-культурного відродження нації, формування нового типу музею, його трансформації, як соціокультурного інституту, відповідно до вимог часу. Під час проведення конференції відбудеться урочиста Академія з нагоди 100-річчя від дня заснування музею – “100 років служіння мистецтву”.
Передбачається розгляд досліджень за наступними напрямками:
– історія формування музейних колекцій,
– видатні постаті музейної галузі,
– комплектування, збереження та популяризація музейних зібрань на сучасному етапі музейного будівництва,
– проблеми наукового дослідження та атрибуції,
– твори світового та вітчизняного мистецтва в музейних збірках,
– музейна педагогіка та нові форми науково-освітньої роботи,
– роль та місце музею у соціокультурному середовищі ХХІ століття.
У ході конференції особливу увагу планується приділити музейним практикам, екскурсіям, обміну новітнім досвідом у діяльності музеїв.
До участі у работі конференції запрошуються працівники музеїв, архівів, бібліотек, науковці, викладачі, митці та всі зацікавлені в обговоренні нагальних тем, що стосуються музеної справи в Україні.
Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме доповіді просимо надати до 1 квітня 2019 року, вказавши при цьому своє ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.
Доповіді подаються по прибутті на конференцію на електронних носіях для РС з обов’язковим наданням друкованої копії. Тексти статей будуть опубліковані в авторській редакції. Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг від 3 до 10 сторінок, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, в кінці тексту – посилання на джерела та літературу. Оформлення списку “Джерела та література” за абеткою, згідно з правилами бібліографічного опису (кегль-14, інтервал-1), посилання у тексті наводити у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 12] або [3, арк. 31], перелік ілюстрацій, список умовних скорочень подати в кінці тексту. Ілюстрації подаються в електронному вигляді, підписи до них та посилання в тексті обовязкові.
Видання збірника матеріалів конференції планується здійснити протягом року. Надсилання авторських примірників здійснюватеметься поштою. Збірник надається на безоплатній основі, поштові витрати за рахунок одержувача.
Проїзд та проживання учасників конференції за власні кошти, або кошти відряджуючої організації. Довідки за телефонами: (0532) 563540(0532) 561724