Використання графічної пластики сучасних графічних редакторів у рамках питання атрибуції портретного живопису

68
У науковій розвідці Лариса Сідак вивчає додаткові інструменти для вирішення питання авторства у рамках атрибуції портрету Н.М. Пушкіної-Ланської за допомогою графічного редактора Adobe Photoshop. При аналізі  багатофункціональності  редактора, дослідниця з’ясовує, що він може бути застосований в роботі мистецтвознавців-дослідників, наукових співробітників музеїв та ін. Проведена діагностика трьох фільтрів графічного редактора,  порівняльний аналіз даних  допомагають простежити і виокремити графічний почерк, пластичну мову досліджуваного художнього твору. Лариса Сідак пропонує новітній інструментарій для визначення авторства та приходить до висновків, що можливості сучасних графічних редакторів таких як Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Gimp та ін. розширюють палітру інструментів професіоналів, які працюють у сфері мистецтва, і, особливо, тих з них, хто займається суперечливими питаннями атрибуції творів мистецтва. Фільтри і плагіни графічних редакторів дозволяють здійснити порівняльний аналіз даних, простежити і виокремити графічний почерк, пластичну мову художнього твору, його первинний графічний «скелет». Дослідниця упевнена, що сучасні графічні редактори так само можуть бути рекомендовані викладачам художніх і педагогічних вищих навчальних закладів  для створення художніх дослідницьких лабораторій.